חברת ׳צמח תערובות׳ וחברת ׳אחזקות קיבוץ חצרים׳ השלימו רכישת 50% ממניות חברת ׳פרוג׳קט בר׳