השפעת הזנה בתערובות עשירות בחלבון על תחלובה ראשונה – איל פרנק